09135373558 info@tabasaci.ir

تهیه پوشینه برای معلولین و سالمندان

توضیحات

افراد تخت گرا و معلولین که بعضا ناتوان از حرکت هستند و از کار افتاده محسوب می شوند نیاز مبرم به پوشینه و لوازم بهداشتی دارند، لذا در این راه ما با حمایت شما عزیزان می خوایم تعداد ۵۰ بسته پوشک سالمندی و پوشک کوچکسال جهت معلولین و سالمندان عزیز تامین کنیم که نیاز به همراهی شما داریم، از همراهی همیشگی شما سپاسگزاریم.

%
سرمایه جمع شده
  • 3500000 تومانمبلغ مورد نیاز