آدرس: طبس گلشن – میدان پنج علی -کوچه شهید فرهمند ۲  

تلفن :  ۳۲۸۲۵۱۰۲ – ۳۲۸۳۱۲۱۶ (۰۵۶)

شماره همراه : ۰۹۱۳۵۳۷۳۵۵۸

ایمیل : info@tabasaci.ir

ارسال پیام از طریق فرم تماس